قطعه هنرمندان
27 دی 1388 9:27 بֽظֽ

قطعه هنرمندان در بهشت زهرا دیدنی است. در این قطعه غریبه نخواهید بود. اسامی به چشم می خورد که سالهاست باما هستند. پرویز دهداری، خسرو شکیبایی، حسین صبا، بابک بیات، سیف اله داد، سیامک علی قلی، مهدی سحابی، صادق بهرامی، غلامحسین نقشینه، حسین ملک، جهانگیر فروهر، نیکو خردمند، پروین سلیمانی، جملیه شیخی، منوچهر نوذری، منوچهر حامدی، پیمان ابدی، روقیه چهره آزاد، مسعود رسام، نعمت اله گرجی، جلال مقدم، مانی، فرامرز پایور، محمد امین میرفندرسکی، جمشید لایق، اسماعیل فصیح، فرخ لقا هوشمند، ابراهیم گله، اسماعیل داورفر، محمد ایوبی، پوپک گلدره، جعفر بزرگی، جهانگیر ملک، فروغ فرخزاد، ... و بلاخره محمدعلی فردین.
سنگ مزارها دیدنی است و گاه تحسین برانگیز. وجود نمادها همچون قطعه شعر سروده شده آن شاعر یا امضا آن نقاش و یا طرح برجسته آن مجسمه ساز همه چیز این قطعه را از دیگر قطعات بهشت زهرا جدا کرده است. همه اینها وقتی دلنشین تر می شود وقتی خبری از تجملگرایی و صرف هزینه های هنگفت نباشد.
در گذری که براین قطعه داشتم برمزاری نوشته شده بود: «و آنچنان شد ...»