تقصیر من بود
30 دی 1388 1:55 قֽظֽ

اگه یه جایی جنگ شد؛ دست کسی تنگ شد
اگه بحران آب بود؛ هجرت سراب بود
اگه زمستونا سردن؛ تابستونا گرمن
اگه جاده ها باریکن؛ کوچه ها تاریکن
تقصیر من بود
اگه بود بحران بیکاری؛ فقر و نداری
جنگ عراق و اسراییل؛ ببرهای تامیل
بحران هویت؛ مرگ معنویت
ساختار زدایی ؛ از معنویت
تقصیر من بود
عوام زدگی سیاسی؛ شکست دیپلماسی
حذف تیم ملی؛ با بازی احساسی
اگه بن لادن در رفت؛ تکون خورد قیمت نفت
اگه از این همه وعده ؛ حوصلتون سر رفت
تقصیر من بود