حذف ادارات کل روابط عمومی؛کوچک سازی دولت یا اخلال در پاسخگویی؟
10 فروردین 1389 2:37 بֽظֽ

روابط‌ عمومی‌ها در دستگاه‌ها و نهادها مختلف به عنوان سرشاخه‌های ارتباطی با جامعه به شمار می‌روند تا با یافته‌هایی که دریافت می‌کنند به اتخاذ بهترین هدف‌گیری و استراتژی در راستای منفعت بیشتر آن مجموعه کمک کنند که البته در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی منفعت بیشتر به معنی جلب رضایتمند مردم است.
به همین دلیل روابط‌عمومی‌ها به عنوان مردمی‌ترین بخش از هرمجموعه به گونه‌ای عمل کرده تا با سریعترین روش، یافته‌ها را به بالاترین مقام آن دستگاه رسانده تا در تصمیمات و اقدامات آتی لحاظ شود که هرچقدر این یافته‌ها دقیقتر، جامع‌تر و با عمق بیشتری تهیه و منتقل شود نتایج بهتری در راستای رفع نیازمندی و جلب رضایتمندی مردم حاصل خواهد شد.
به علاوه روابط عمومی ها به عنوان بخش پاسخگویی در نهادها ، وزارتخانه ها و سازمان ها شناخته می شوند و لذا هرگونه تضعیف جایگاه روابط عمومی ، به معنای تضعیف پاسخگویی به مردم است.

ادامه مطلب


نوع مطلب: