رهبری دیجیتال در وزارت ارتباطات
8 دی 1397 5:12 بֽظֽ
مهدی شامی زنجانی امروز (شنبه) در سمیناری که در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات با حضور ۳۰۰ مدیر جوان تازه منصوب شده این وزارتخانه برگزار شد، در مورد رهبری دیجیتال حرف زد.
شامی زنجانی که عضو هیات علمی دانشگاه تهران است توضیح داد که پارادایم دیجیتال شدن بعد از پارادایم حضوری و پارادایم الکترونیکی شدن قرار دارد و تصریح کرد: بعد از ۲۰ سال که از همه گیر شدن فناوری اطلاعات در جهان می گذرد، مردم نشان دادند که دوست ندارند که همه چیزشان الکترونیکی باشد که از همین رو موضوع دیجیتالی شدن مطرح شد.
وی در تشریح پارادایم دیجیتالی شدن افزود: پارادایم دیجیتالی شدن یعنی طوری دو فضای حضوری و الکترونیکی در کنار هم قرار گیرند که مخاطب و کاربر تفاوت این دو فضا را لمس نکند.
شامی زنجانی به موضوع دولت دیجیتال پرداخت و اظهار کرد: دولت دیجیتال نیز یعنی ترکیبی از خدمات حضوری و خدمات الکترونیکی که امور مردم تسهیل شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تحول دیجیتال را یک تغییر شگرف دانست که از تفکر تا عمل را شامل شود.

971008-1.jpg


نوع مطلب: