اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی
16 دی 1397 0:51 بֽظֽ
۱۹ دی ماه دومین سالگرد درگذشت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی است. روزی که به ناگاه خبر اوضاع نامساعد و درگذشتش در تلگرام زودتر از تلویزیون منتشر شد و هیچکس چه موافق و چه مخالف آنرا باور نداشت.
تشییع پیکر او از دانشگاه تهران از روزهای ماندگار در تاریخ این شهر و کشور است. در این گزارش تصویری بخشی از آن قابل روایت است.

971008-8.jpg