سطح زیر برف
17 دی 1397 11:42 بֽظֽ
تصویر ماهواره ای زیر مربوط به سنجنده MODIS از ماهواره های TERRA یا AQUA است که در تاریخ ۱۴ دی ماه گرفته شده است و برپایه تجزیه و تحلیل عکس های ماهواره ای در سازمان فضایی ایران بعد از بارش برف در هفته گذشته، هم اکنون ۲۱۰ هزار کیلومتر مربع از سطح کشورمان زیر پوشش برف قرار گرفته اند.

971010-4.jpg