یک پروژه عام المنفعه وبی
29 دی 1397 10:53 قֽظֽ
مدتی است که بر روی یک پروژه عام المنفعه غیرانتفاعی در وب در حال کار هستم. پروژه و ایده ای که از مدتها قبل در ذهن داشتم و حالا به دلیل فراغت بال بیشتر فرصت فکر کردن بر روی اجرای آن را پیدا کرده ام.
البته از قدیم گفتن که حرف زدن مهم نیست و اجرا اصل ماجراست. حالا ما اینجا حرفش را می زنیم تا انشااله به اجرای آن هم برسیم.