جونم علی بیرو
1 بهمن 1397 0:50 قֽظֽ
اینبار با بقیه جام ملت ها فرق داره. اینبار با تمام وجود احساس می کنم قهرمانیم.
به قول محمدرضا احمدی که گفت: جونم علی بیرو؛ ناز نفست

971029-5.jpg