دافعه شبکه سوم
5 بهمن 1397 1:46 بֽظֽ
امروز داشتم برنامه ورزش و مردم رو با اجرای پیمان یوسفی نگاه می کردم. هنوز سخت است که باور کنی بهرام شفیع نیست و کسی دیگری «ورزش و مردم» را مجریگری می کند.
حالا که یوسفی از شبکه سوم به بهانه ورزش و مردم به شبکه یک آمده، بیشتر که فکر کنید متوجه خواهید شد که جواد خیابانی هم از شبکه سوم به شبکه ورزش رفته و در آخر عادل فردوسی پور نیز در یک ماه گذشته به صورت غیرقابل باوری در هیچ برنامه ای حضور نداشته است.
هنوز نمی دانم که این دافعه در گروه ورزش شبکه یک ناشی از فروغی مدیرجوان تازه آمده به شبکه سوم است و یا اتفاقی و شانسی رخ داده است.