پیامرسان زمین خورده دیگر بلند نمی شود
5 بهمن 1397 2:13 بֽظֽ
در میان اهالی رسانه رسم است وقتی که روزنامه، هفته نامه یا ماهنامه ای در فروش و جذب مخاطب شکست می خورد می گویند رسانه زمین خورده دیگر بلند نمی شود. یعنی هر رسانه ای که به هر دلیلی شکست بخورد و نتواند در مدت مشخصی جذب مخاطب و فروش داشته باشد دیگر نمی تواند موفق باشد.
در تایید این مثل هر کدام از اهالی رسانه چندین و چند نمونه در ذهن دارند تا سندی باشد تایید شده در این حوزه.
حالا من می خواهم این مثل را به حوزه پیام رسان ها نیز بسط دهم تا بگوییم هر پیامرسانی که زمین خورد دیگر بلند نمی شود.
اگر بسط این مثل را به پیامرسان ها صادق بدانیم پس باید گفت که سروش، گپ، آی گپ، ایتا و ... زور بی خود می زنند و انرژی اضافه خرج می کنند.
یعنی امضای تفاهمنامه با فلان اپراتور و بیسار استارت آپ دیگر معنا ندارد و باید برای موفقیت برند خود را عوض کنند و راهکاری که در پیش گرفته اند را تغییر دهند.