رایتل یک سال نشده دوباره مدیرعامل عوض کرد
8 بهمن 1397 9:58 قֽظֽ
اوضاع عجیبی است. درحالیکه تنها هشت ماه از حضور عطوفی به عنوان مدیرعامل رایتل می گذرد، حالا خبر رسیده که سعید کریم زاده به عنوان سرپرست این اپراتور تلفن همراه معرفی شده است. البته واضح است که تغییرات اخیر بر می گردد به درگذشت مرحوم نوربخش رییس فقید سازمان تامین اجتماعی در سفری که به استان گلستان داشت و منجربه حضور محمد رضوانی فر به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) شد.
این تغییر درحالیست که کمپین تبلیغاتی رایتل با عنوان تماس رایگان برای بیمه شدگان تامین اجتماعی در رادیو و تلویزیون هر روزه در جریانه.


نوع مطلب: