ولکام تو وردپرس
23 بهمن 1397 0:40 قֽظֽ
اگرچه به روز کردن «روزگاری که سپری می شود» با موویبل تایپ، راحت، سریع و دلچسب است، اما بنابه عدم جوابگویی این سیستم مدیریت محتوا به نیازهای جدید، به فکر هستم تا اینجا را وردپرسی کنم. در واقع بعد از راه اندازی سایت «ارتباطات» با وورد پرس به شدت به آن راحت هستم و از اینرو قصد دارم وورد پرس را در جاهای دیگر نیز استفاده کنم.