باید کاری کرد
4 اسفند 1397 10:03 قֽظֽ
این روزها که قیمت ها روزانه شده و تزلزل اقتصادی در حوزه های مختلف دیده می شود، ضرورت تغییر تفکر مدیریتی در کشور بیشتر از گذشته احساس می شود. به قولی دوستی که می گفت وضعیت به گونه ای شده که اگر هزار بار هم خرابکاری صورت می گرفت تا اقتصاد کشور چنین شود، شاید امکان پذیر نبود. پس برای یک بار هم شده بیاییم و با یک برنامه مثلا پنج ساله اقدام به تغییرات کلی در سطح مدیران کشور بکنیم.
در واقع در تلاشی اندیشه و تفکری نو را بجای گذشته در کشور پهن کنیم و چندسالی مهلت دهیم تا این شکل و محتوای جدید در جای جای کشور بنشیند و تغییرات را انجام دهد.
اگرچه این حرف کمی انتزاعی و کلی است و نیاز به عملیاتی کردن تعاریف حتمیست اما بالاخره باید کاری کرد.
باید ابتدا این طرز فکر را قبول کنیم که نیاز به تغییر داریم و بجای تدوین و تصویب تبصره و بندهای گوناگون برای جلوگیری از وقوع این تغییر، به فکر باشیم که چه اندیشه ای با چه مشخصاتی را باید در کشور مستقر کرد تا فرایندها روی روال باشد و به راحت تر کردن زندگی مردم کمک کند.
البته شاید جوان کردن مدیران کشور صددرصد جوابگو نباشد و فکر نو ارجح است بر سن نو، اما قطعا روشی در راستای این هدف محسوب می شود.