دست از سرزنش مردم بر داریم
4 اسفند 1397 10:16 قֽظֽ
بعد از پایان ماشین های ارایه شده در فروش اسفندماه ایران خودرو و سایپا در کمتر از یکساعت، همزمان با افزایش چند باره قیمت ها، عده ای گفتند که این چه کاریست که مردم می کنند!
آنها با طرح این انتقاد که با وجود افزایش قیمت های میلیونی از سوی خودروسازان آنهم در فاصله چند ماه، مردم باید طی اقدامی هماهنگ خرید خودرو را از داخلی ها تحریم کنند تا آنها هم متوجه شوند که نمی توان بی قاعده قیمت ها را بالا برد.
اگرچه اصل این حرف درست است و منطقی اما باید درباره تحریم یکپارچه خودروسازان چند جمله تکمیلی گفت.
اول) همدلی و اقدام مشترک اعتراضی در قبال گرانی ها معمولا در دنیا به صورت بسیار محدود آنهم به شکل محلی، منطقه ای و در اندازه ای خیلی محدود به شکل شهری انجام می شود. چراکه وقوع آن شرایط پیچیده ای دارد که به همین سادگی در سطح وسیعی قابل پیاده سازی نیست.
دوم) هرکسی بنابه نیاز قصد خرید دارد و تا وقتیکه این نیازها هست، پس باید انتظار داشت که خرید هم صورت می گیرد. البته باید توجه داشت که نیازها با توجه به حضور اقشار بسیاری وسیعی از مردم، متفاوت و گاه برای ما غیرقابل قبول است.
کسی همسر اختیار کرده و برای راحتی در رفت و آمد نیاز به خودرو دارد. کسی دیگر بچه دار شده و خودرو برای وی واجب است. آن دیگری می خواهد در سال جدید پز دهد. فرد بعدی از هراس آینده به فکر تبدیل نقدینگی موجود در زیرفرش هاست و خلاصه نیازها متفاوت است و در طیف خاصی جمع بندی نمی شود.
سوم) دولت با سیاست گذاری های کلان چون ممنوعیت ورود خودرو به کشور مردم را به سمت خرید هول می دهد.