روزجهانی ارتباطات
27 اردیبهشت 1398 6:24 بֽظֽ
این روزها که وارد دهه پنجم زندگی شدم، بنظر حقایق جدیدی از زندگی پیش رویم قرار گرفته.

می بینم که چطور دیگری برای ماندن و کسب جایگاه زور می زند و برنامه ها می ریزد و حرف ها سر هم می کند تا آنچه می خواهد را بگیرد.

اپیزود اول
انگار این باز شدن درهای کسب معرفت، مادی ترم کرده است. چون در تمام طول عمرم به هیچ عنوان از دست دادن و یا نرسیدن به پول یا اموالی مرا ناراحت نکرده بود و انگار از وقتی از مرز چهل سالگی عبور کردم همه چیز عوض شده است. به گذشته ها فکر می کنم که چطور وقتی می توانستم در حجره ای مشغول جمع کردن پول و ثروت باشم، مثل گاگول ها در جای دیگر عمرم را تلف کردم و برای بزرگ شدن کسی دیگر زور می زدم و انرژی صرف می کردم.

اپیزود دوم
حالا آن دیگری یا درجه سرتیپی اش را گرفته یا مدرک دکتری خودش را در دیوار محل کارش نصب کرده و یا در مقام و سمت نابی جا خوش کرده و از مواهب آن لذت می برد. اما من و امثال من صادق، اکنون پیش روی شما نشسته ایم و دست به وبلاگم می بریم و چند خطی در دنیا خط خطی می کنیم. البته خداروشکر. خداروشکر.

اپیزود سوم
امروز به طور اتفاقی روز جهانی ارتباطات است که فعالان حوزه روابط عمومی امروز را شروع هفته روابط عمومی نام گذاری کرده اند. دوستان و آشنایان زیادی دایرکت و پیام فرستاده اند و این روز را به من تبریک گفته و به قولی با داغ کردن این روز سعی در داغ کردن جایگاه و شغل خود دارند که اتفاقا کار پسندیده ایست.
می خوام به بهانه این روز چند خطی پیرامون ارتباطات و روابط عمومی بنویسیم که نوشته ام نمی آید. یا اگر می آید چیزی خوبی نیست.

پس بیخیالش می شوم و ترجیح می دهم حالاکه توانسته ام هدفن بلوتوثی پسرم را به لپ تاب وصل کنم، از آن لذت ببرم و احتمالا به آثار سخیف این روزها گوش فرا دهم.