از تعطیلات عید خود بگویید
16 خرداد 1398 7:13 بֽظֽ
اگر بخواهم تعطیلات عید نوروز و فطر امسال را در دو کلمه تعریف کنم می گویم: اسهال و استفراغ
در واقع از شانس بدی که داشتم در این دو تعطیلات نسبتا بلند، خودم و خانواده درگیر نوع بیماری ویروسی شدند که ماحصل آن چیزی نبود جز اسهال، استفراغ، بیحالی، بی اشتهایی و ...
و فایده تعطیلات اخیر نرفتن در ترافیک عظیم این روزها و در خانه ماندن و استراحت بود.