چهارشنبه عجیب
8 آبان 1398 4:39 بֽظֽ
امروز چهارشنبه روز عجیبی است. چون روز بین التعطیلینی است که درست بعد از دو روز بین التعطیلین پیاپی دیگر آمده است. در اداره خیلی ها مرخصی اند هنوز. رییس هم همینطور. برنامه خاصی نیست. همه ابری است و حس و حال هیچ کاری نیست.

بهترین کار خواندن یادداشت ها و مطالبی است که از مدتها پیش برای خواندن آرشیوشان کردم.