اوت 2004

اینطورکه می گن افتتاحیه مسابقات المپیک ۴ میلیار نفر بیننده تلویزیونی داره. پس چرا میون این ۴ میلیارد نفر فقط کشور ما باید مسابقات افتتاحیه رو نشون نده و فقط با سانسور شدید کمتر از ۱۰ دقیقه از ۳ ساعت برنامه افتتاحیه رو برای مردم پخش کنن!؟ (البته تو پرانتز بگم که در افغانستان ، عراق هم افتتاحیه رو نشون نمی دن. اما اونجا عدم پخش تنها بخاطر نداشتن امکانات اولیه است و نه چیز دیگه.)
یعنی این ۴ میلیارد آدم اشتباه می کنن و ما درست می گیم؟! یعنی این ۴ میلیارد نفر کافرن و ما با ایمانیم؟! با این حساب می خوام بدونم همه میرن جهنم و ایرونی ها می رن بهشت؟!
اگه قراره بخاطر سانسور افتتاحیه المپیک بریم بهشت خوب حتما میارزه !!!!!
تکمیلی: یکی میگه شاید بخاطر این و اینه که افتتاحیه رو نشون ندادند.
خوب مگه چند دقیقه از ۳ ساعت برنامه افتتاحیه اینجوری بوده؟ تازه بقیه کشورها با این صحنه ها چیکار کردن؟ پاکستان و ترکیه و الجزایر و مصر منظورمه/

August 14, 2004 | شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۳ ساعت ۰۴:۰۳ | 4 Comments | 4 Comments

دوتا چیز هست که نمی دونم باید باهاش بجنگم یا ولش کنم به امان خدا. اولیش اینه که نمی دونم چرا همش فکر می کنم مرغ همسایه غازه. هرچی هم توجیه علمی واسه خودم می کنم ، باز با یه کلمه فکر می کنم مال همسایه غازه!!!
دومیش هم اینه که جدی جدی ایداآلیزم بودن رو باید بگذارم کنار. اونم در مورد کار و زندگی. بخصوص که اینجا ایرونه و من هم ایرونی.
ای خدا یه جفت شیش شدیدا نیاز دارم. خودت بهتر می دونی که کدوم رو می گم. یعنی میشه اون جفت شیش رو بیارم!

August 13, 2004 | جمعه ۲۳ مرداد ۱۳۸۳ ساعت ۰۳:۳۲ | 116 Comments | 116 Comments