ژانویه 2005

مطلع شدم بطور حتم جناب هاشمی در انتخابات شرکت خواهد کرد. در این رابطه بعدا بیشتر می نویسم.
اینو بعد از اینکه دیدم بحث انتخابات (یه مطلب وبلاگی انتخاباتی دیگه) مورد نظر وبلاگرهاست بهتر دیدم بنویسم.

تکمیلی: ستاد انتخاباتی که نزدیکان جناب هاشمی برپا نموده اند از جهاتی با دیگر ستادهای انتخاباتی فرق دارد. گروهی تشکیل شده است بنام "ائتلاف نهم برای فردای بهتر" که هسته اصلی آن جایی است با نام اتاق فکر که در این مجمع گروههای کاری مشخص شده ای ایجاد گردیده اند و هرگروه کاری را به شخصی سپرده شده. اتاق فکر برپا شده برای تبلیغات ریاست جمهوری ۸۳ بیشتر از گذشته بر روی مطبوعات و رسانه ها فوکوس کرده است طوری که مطبوعات و رسانه ها چند نماینده در آن دارند و بیشتر برنامه ها در این جهت می باشد.
باید بگم سخنگوی "ائتلاف نهم برای فردای بهتر" بر عهده جناب نوبخت نماینده سابق رشت در مجلس ششم می باشد.

January 28, 2005 | جمعه ۹ بهمن ۱۳۸۳ ساعت ۰۱:۵۴ | 7 Comments | 7 Comments