مه 2008

اگر دقت کرده باشید در اکثر مطبوعات موفق این روزها که از فروش خوبی برخوردارند همیشه علاوه بر سردبیری و تحریریه خوب یک بخش دیگه ای هم وجود داره که شاید بخش زیادی از موفقیت اون نشریه را باید به حساب اون بخش گذاشت.
بخش اجرایی خوب معمولا باعث موفقیت نشریات می شود. بخش اجرایی شامل یک شخص یا یک گروه است که توسط یک شخص هدایت می شه.
بخش اجرایی موفقی که باعث موفقیت یک نشریه میشه معمولا از قسمت مدیریت ارشد اون نشریه است. یعنی اینقدر قدرت عمل دارد که بتواند در مورد تیتر یک و عکس یک، شخص گفت و گو شونده، رنگ، لی آت صفحه و علاوه بر اون نحوه توزیع نشریه و نحوه پشتیبانی از اون نظر دهد.
خیلی از وقت ها بخش اجرایی یه نشریه موفق اینقدر قدرت عمل دارد که بدون اینکه مثلا با دیگر مدیرای نشریه هماهنگ کند در مورد قیمت اون نشریه و حقوق و مزایایی که کارکنان نشریه دریافت می کنند، نظر دهد و معمولا نظرهای بخش اجرایی موفق این گونه نشریات هم فضل الخطاب است.
نمونه هایی زیادی را می شود از مطبوعات این روزها نام برد. مثلا روزنامه شرق یکی را مثل عطریانفر در بخش اجرایی داشت. روزنامه خبرورزشی (البته تا قبل از عید) حجت اله جیرودی را داشت. مجله خانواده سبز هم اسماعیل تبار را دارد که علاوه بر سردبیری در بخش اجرایی هم فعال است.
این روزها که مطبوعات و یا به قولی فروش مطبوعات روزهای کم فروغی را می گذرانند، اما هنوز نشریاتی هستند که با بهره بردن از یک بخش اجرایی خوب شاید ماهی چند ده میلیون تومان سود از فروش و آگهی و اشتراک و ... سود می برند.

May 28, 2008 | چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۰۰:۱۲