اوت 2009

امروز یه ماموریت بهم محول شد که اینقدر برام جذابیت داشت که تشنگی ساعت ۴به بعد روزهای ماه رمضان رو فراموش کنم.
راه اندازی یه روزنامه اینقدر حساس هست که تمام وقت بشه بهش پرداخت. فراهم آوردن مکان و تجهیز آن، کادر چینی از نیروی حراست دم در تا شورای سردبیری، تدوین سیستم اداری-مالی، انتخاب چاپخانه براساس مشخصات روزنامه، پیداکردن یک شرکت توزیع ، خرید کاغذ و ...

August 27, 2009 | پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۸۸ ساعت ۰۰:۱۲