اکتبر 2011
بعد از توافق بر سر آزادی ۱۰۲۷ اسیر فلسطینی در مقابل آزادی گلعاد شالیت، سرباز زندانی شده اسراییلی بحثهای زیادی از سوی دولتها و طرفداران دوطرف مطرح شده که هرکدام سعی داشتند خود را برنده اجرای این توافق معرفی کنند.
به نظرم گذشته از جزییات کار، اصل آزادی اسرای فلسطینی که در موردی دیدم که یکی از اسرا ۳۰سال از عمر خود را در زندانهای اسراییلی سپری کرده بود، میمون و مبارکه.
نظر شخصیم اینه که آزادی بیش از ۱۰۰۰ اسیر فلسطینی در ازای تحویل تنها یک سرباز اسراییلی باید خوب باشد. اگر این توافق براساس تبادل یک نفر در مقابل ۲۰۰۰ نفر بود، بهتر می بود. همینطور اگر طرف سنگین توافق از نظر تعداد افزوده تر می شد بهتر می بود.
از طرفی اسراییل هم با آزادی این تعداد از اسرا، چند نوع موفقیت کسب کرد. نخست سرباز زندانی شده اش، آزاد شد که خوب برد تبلیغاتی خوبی دارد. دوم اینکه با آزادی ۱۰۲۷نفر تقریبا یک هشتم از زندانی های فلسطینی آزاد شدند که از نظر اقتصادی برایش مفید بود. سوما بعد از چند سال که حقوق بشر و طرفداران آن در جهان علیه اقدامات اسراییل در سراسر دنیا موضع گرفته بودند شاید از این آزادی راضی باشند که این موضوع برای دولت اسراییل به نیاز تبدیل شده بود.
October 20, 2011 | پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۰۳:۵۱

حسن تو همیشه در فزون باد اندر سر ما خیال عشقت هر سرو که در چمن درآید چشمی که نه فتنه تو باشد چشم تو ز بهر دلربایی هر جا که دلیست در غم تو قد همه دلبران عالم هر دل که ز عشق توست خالی لعل تو که هست جان حافظ                    

  رویت همه ساله لاله گون باد هر روز که باد در فزون باد در خدمت قامتت نگون باد چون گوهر اشک غرق خون باد در کردن سحر ذوفنون باد بی صبر و قرار و بی سکون باد پیش الف قدت چو نون باد از حلقه وصل تو برون باد دور از لب مردمان دون باد                       
October 9, 2011 | یکشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۰۳

steve-jobs900714.jpg

استیو جابز 
۱۳۹۰-۱۳۳۴
October 6, 2011 | پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۹:۰۲