اوریل 2012
یکی می گفت بعد از دو سال هنوز باورم نمیشه...
من اون موقع نمی فهمیدم چی میگه! اما الان بعد از ۳سال هنوز باورم نمیشه.

April 18, 2012 | چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۱۸