دسامبر 2012

همه شب نماز خواندن،همه روز روزه رفتن
همه ساله از پی حج سفر حجاز کردن

زمدینه تا به کعبه سر وپابرهنه رفتن
دو لب از برای لبیک به گفته باز کردن

شب جمعه ها نخفتن،به خدای راز گفتن
ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن

به مساجد و معابد همه اعتکاف کردن
ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن

به حضور قلب ذکر خفی و جلی گرفتن
طلب گشایش کار ز کارساز کردن

پی طاعت الهی به زمین جبین نهادن
گه و گه به آسمان ها سر خود فراز کردن

به مبانی طریقت به خلوص راه رفتن
ز مبادی حقیقت گذر از مجاز کردن

به خدا قسم که هرگز ثمرش چنین نباشد
که دل شکسته ای را به سرور شاد کردن

به خدا قسم که کس را ثمر آنقدر نبخشد
که به روی ناامیدی در بسته باز کردن

"شیخ بهایی"
December 7, 2012 | جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۴۲

۱۷مهر امسال دوازدهمین سالگرد تولد وبلاگ پیش رو یعنی «روزگار که سپری می شود» بود که ناگاه به دلیل شلوغی کار و زندگی و امور روزمره فراموشش کردم.
دوست داشتم بنابه روال گذشته شعری نقل کنم. اما فعلا بیتی نیافتم. شاید وقتی دیگر.

December 5, 2012 | چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۱۱