مارس 2013
اگه یه روز مدیر رسانه ای یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری می شدم شعارهای زیر رو برای تبلیغات بهش پیشنهاد می دادم:

- پرچم بالاست
- یه روز خوب میاد
- رک و روراست؛ با هم حلش می کنیم
- فک کن نشه!
- اخلاق جواب میده. این شعار رو از شعار انتخاباتی یکی از گروه ها در انتخابات مجلس ۹۱ گرته برداری کردم.
- دوران سربازی سراومد؛ فرمانده میدون میخوایم
- اگه حرف زور داری، دور زدن آزاده!
March 28, 2013 | پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۰۶:۲۹