نوامبر 2013
دقایقی دیگه ۲۱ روز می شود که از تولد این وبلاگ می گذرد. در واقع ۲۱ روز پیش (۱۷ مهرماه) سیزدهمین سالگرد تولد «روزگاری که سپری می شود» بود.
امروز فهمیدم که به بهانه مشغله و گذران روزمره از یاد برده بودم تا حداقل بعد از سال و ماهی چندخطی را از این بابت بنویسم.
November 28, 2013 | پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۳۵