تغییر فاز
13 فروردین 1393 11:08 قֽظֽ
این روزها به سرم زده تا تغییر فاز کاری دهم. مثل قدیم برم تو شاخه برنامه نویسی و اینترنت. البته نیاز به آپ دیت های زیادی در زمینه های مختلف دارم که یکم زمان و یکم هم انرژی می بره.