فاصله هزار کیلومتری اقناع تا رفتار
2 بهمن 1393 2:40 قֽظֽ
آی کسانیکه اهل علم و دانشید؛ از اقناع تا رفتار هزار کیلومتر فاصله است. پس با یک روزنامه و ده خبرگزاری، حتی ممکنه اقناع هم حاصل نشه. چه برسه به رفتار.
پس تبلیغات باید در جهت آگاهی و اطلاع رسانی تنظیم و تدوین شود تا شاید با رساندن نقاط قوت، تازه اقناع صورت گیرد.
متوجه باشید که برای ایجاد رفتار، مواجه گزینشی، توجه گزینشی، درک گزینشی و سرانجام نگهداشت گزینشی را خواهیم داشت. پس ۴ لایه برای تحقق «رفتار» مثل رای دادن به فلان کاندیدا مورد نظر موجود است.