وبلاگ یا شبکه های اجتماعی
26 بهمن 1393 2:19 قֽظֽ
اینطور که تحقیقات نشان داده است، هیچ رسانه جدیدی در درازمدت تهدیدی برای رسانه قدیمی تر به حساب نیامده است. این اصلی است برای برخورد با دیگر اشکال نوین رسانه.

درواقع چیزی که این روزهای جسته و گریخته به گوش می خورد بحث لوس شدن وبلاگ و وبلاگنویسی در مواجه با شبکه های اجتماعی است.

اما همانطور که دانشمندان مشخص کرده اند، شبکه های اجتماعی تهدیدی برای وبلاگ محسوب نمی شود. بلکه منافذ خالی نیاز مخاطبان را پر می کند.

پس زنده باد وبلاگ و وبلاگنویسی.

حالا وبلاگ نویسی درست است یا وبلاگنویسی؟!