اکتبر 2015
جمعه ۱۷ مهر دو تولد داشتم. خودم و وبلاگم. متن زیر را که فکر کنم در نیمه دوم سال ۸۰ نوشتم رو به همین مناسبت در زیر می آورم. 
 
از مهر بگو
از بوی خوشش
از وفایش و از نوای دلانگیزش
مهر با ماست
اینجا
امروز
پس ببویش ، ببوسش و بجویش 
مهر عشق است
آرزوست
یاد است

October 11, 2015 | یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۰